Persoonsbewijzen

De P.B.C., de persoonsbewijzen centrale. Hoe zag het persoonsbewijs eruit en wat moest er dan veranderd of vervalst worden? Hiervoor moeten we eerst wat weten over het Nederlandse persoonsbewijs. Ambtenaar Lentz ontwikkelde voor de oorlog al de persoonskaart. In plaats van dat er bij de gemeente een groot boek met de adressen was waar de bewoners ingeschreven werden, kwam er een persoonskaart waar de gemeente per persoon op bijhield waar mensen naartoe verhuisden. Hier stonden ook geboortedatum, plaats, religie, huwelijkse staat en eventuele andere bijzonderheden. Meneer Lentz werd geprezen voor dit systeem dat rond 1938 ingevoerd werd. Lenz had ook plannen gemaakt voor een goede identificatiekaart. De vooroorlogse regering keurde het idee van een legitimatieplicht af. Met een identiteitskaart op zak zou elke burger als een potentiële crimineel beschouwd worden.

In 1939 werd er in Duitsland een identificatiekaart geïntroduceerd, de Kernnkarten. Nadat de Duitsers Nederland binnengevallen waren, besloten ze een soortgelijk systeem in Nederland in te voeren. Lentz zag zijn kans schoon en liet trots zijn ontworpen persoonsbewijs zien, dat de Nederlandse regering niet had willen gebruiken. De Duitsers keken hun ogen uit, deze kaart was zo goed als onmogelijk om de vervalsen. De Duitsers gaven hem de opdracht en in Augustus 1940 was hij klaar. Er kwam een archiefkast in Den Haag om alle kopieën in op te slaan. Dit persoonsbewijs had 3 Nederlandse leeuwen als watermerk. Op het papier was er een klein gedrukte tekst 'bevolking van Nederland'. Hierdoor was het (bijna) onmogelijk  er een tekst uit te raderen ofwel weg te schrapen/ snijden. Op de foto werd er een vloeistof gespoten die het verwijderen van de foto bemoeilijkte. De foto zat met een lijm vast, die niet in wateroplosbaar was en niet losgeweekt of eraf gestoomd kon worden. Gewoonlijk kan inkt verwijderd worden met aceton. Maar er zat ook vloeistof op het persoonsbewijs zelf dat op aceton reageerde. Het zorgde ervoor dat de inkt dan ging vlekken. Dus wanneer iemand iets zou proberen te veranderen, zouden er vlekken op komen. Bovendien zat er op de hoek van de foto nog een deel van de stempel de verder op het persoonsbewijs zat. Het had een dubbele vingerafdruk. Er stonden de volgende gegevens: Kerkgenootschap en het serienummer van het persoonsbewijs. Achternaam en voornamen, geboortedatum en -plaats, het woonadres, burgerlijke staat, nationaliteit, datum waarop het persoonsbewijs was afgegeven en de gemeente. Onder een kwartslamp werd bepaalde inkt onzichtbaar die onder een gewone lamp wel zichtbaar was.