Chronologisch overzicht registratie

- Januari 1941 Joden moeten zich laten registreren. VO 6/41

-  Geen registratie door JR:  razzia's en de werkkampen

- 30-10-1941 Medewerkers Joodse Raad moeten van de aanmeldingen een Kartotheek maken ten behoeve van de Zentralstelle.

- 15 juli 1942  eerste transport vanaf Westerbork. Start Zentralkartei en Antragstelle

-juli 1942 4000 oproepen in Amsterdam voor Duitsland. 

- 2 en 3 oktober 1942 werkkampen ontruimd. 5000 mannen naar Westerbork. Aangevuld met gezin, totaal 12.000 mensen. 

- Hollandse Schouwburg

-Terugstelling, sperr, bis auf weiteres

-29 september 1943 laatste razzia. Laatste medewerkers JR naar Westerbork. Einde Joodse Raad, maar niet voor het bijhouden van de kaarten. 

 

Kaarten Karthotheek Joodse Raad.

Wie wil weten wat er met personen tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd is, kan informatie vinden op de website: https://arolsen-archives.org/en/ Hier zijn de kaarten uit de cartotheek van de Joodse Raad te zien. Kleine informatiebronnen met aantekeningen over het lot van de beschreven personen. Maar wat betekenen de vluchtige aantekeningen? Raymund Schütz verdiepte zich erin en schreef er een Masterscriptie over die te downloaden is. https://www.joodsebibliotheek.nl/auteur/Noo/Raymund-Schutz/boek/1go/Vermoedelijk-op-transport/1/  Veel is hem duidelijk geworden. Er bleef  alleen een los draadje, namelijk:  de K op sommige kaarten. Er zijn kaarten waar linksboven een zwarte/paarsige of rode K gestempeld staat. Wanneer kreeg de kaart  zo'n stempel, wat betekende het, waar werd de stempel erop gezet? Het is (nog) niet duidelijk, maar tijdens een vergadering van de Joodse Raad op 30-10-1941 kwam het volgende ter sprake: Oprichting van een Kartotheek ten behoeve van de Zentralstelle.  Mogelijk staat de K voor Kartotheek, de centrale kaartenbak van de Joodse Raad.

Lees meer »

Het begin van de Joodse Raad


VO 6/41

 Op 13 januari 1941 werd Verordening 6/1941 gepubliceerd: “De aanmeldingsplicht van personen van geheel of gedeeltelijk joodse bloede”. De registratie werd geleid vanuit Den Haag door de Rijksinspectie voor de Bevolkingsregisters. Op gemeentelijk niveau werden joden geregistreerd door een ambtenaar van de burgerlijke stand, de ambtenaar voor de aanmelding. Voor deze verplichte registratie moet fl1,- betaald worden. En aan de hand van deze lijst werden ze opgeroepen om zich op het Centraal Station van Amsterdam te melden.

Lees meer »

Geen registratie op de kaarten


Razzia's

Op 13 februari 1941 moest er in Amsterdam naar aanleiding van de rellen en onrusten een Joodse Raad opgericht worden. Hun eerste taken lagen vooral in het oproepen dat Joden hun wapens zouden inleveren en het uitgeven van een Joodse krant waarin de Duitsers hun verordeningen konden kenbaar maken. Op 22 en 23 februari 1941 waren de eerste razzia’s in Amsterdam.

Lees meer »

Werkkampen

Voor de oorlog waren er door de Nederlandse regering werkkampen opgericht voor werkloze uitkeringsgerechtigden. In het weekend mochten ze naar huis. In 1939 werd dit overgenomen door de Rijksdienst voor de werkverruiming en werkverschaffing. Mensen kregen nu een salaris.  Vanaf 10 januari 1942 waren het geen werkkampen voor werklozen meer, maar waren hier nog enkel Joodse mensen opgesloten.

Lees meer »

Lijnbaansgracht


Joodse Raad in dienst van de Zentralstelle

Corper Een voorbeeld

Eric Schaap schreef een stuk over Joseph Corper en zijn afscheidsbrief. Omdat hierin precies beschreven staat wat er wanneer gebeurde, geeft dit inzicht in de kaarten uit de cartotheek van de Joodse Raad.

Lees meer »

Oproeping voor Duitsland

Het lijkt er op vooral dat de mensen die halverwege 1942 getransporteerd werden, een K op hun kaart hebben. De eerste oproepingen voor transport naar Westerbork werden verzonden door de Zentralstelle für Jüdische Auswandering. Op 5 juli 1942 kreeg Margot Frank, de zus van Anne, een oproep voor Duitsland. Haar kaart uit de cartotheek had een gestempelde K en ik neem aan dat de k voor kartotheek staat, de centrale kaartenverzameling van de Joodse Raad. Er is geen lijst bewaard gebleven van de deze opgeroepenen, wel van de  groep die in de nacht van 25 juli op transport gingen. 

Lees meer »

Oproeping Margot en Ludwig Jacob

Margot Frank kreeg haar oproep op 5 juli 1941. Het gezin Frank vertrok de volgende ochtend naar het Achterhuis. Op Margot haar kaart staat wel een VO 6/41 nummer, op de kaarten van haar familieleden niet. 

Lees meer »

Gezin vd Linden

Abraham en Mirjam stonden met hun dochter op de tansportlijst naar Westerbork van 25 juli 1942. Op die transport lijst had hij nummer 5632, dit nummer is niet op deze kaart terecht  gekomen. 

Lees meer »

Hulp aan vertrekkenden


Hollandse Schouwburg

Opgepakte Joden werden eerst naar de Hollandsche Schouwburg gebracht, voordat ze naar Vught of Westerbork gingen. De "gedetineerden" zoals het in de boekhouding van de Hollandse Schouwburg staat beschreven, moesten betalen. Voor het eten en drinken? In elk geval ook voor de postzegels die ze nodig hadden om brieven te sturen naar de achterblijvers. Op 5 januari betalen Levi en Grietje de Lange in elk geval ieder fl22,10. Vier dagen later  werden ze in Westerbork geregistreerd. 

Lees meer »

Bagage

Hulp voor Vertrekkenden kreeg een nieuwe taak. Eerst was het bedoeld om voorlichting te geven aan mensen die opgeroepen werden. Maar ze werden ook, zonder voldoende tijd om hun spullen te pakken, meegenomen. HVV moest dan de bagage  brengen. Er werden briefjes verstuurd naar huisgenoten of buren om bagage te brengen. 

Lees meer »

Terugstellingen: een sperr


Terugstelling

 Medewerkers van de Joodse Raad vergaderde op 20 augustus 1942.  Er leek een systeem te zitten in wie teruggesteld kon worden naar zijn woonplaats,  zekerheid was er zeker niet. 

Lees meer »

90.000 stempel

Tijdens de Tweede Wereldoorlog betekende het hebben van een sperrstempel in het Persoonsbewijs van een Joods iemand, dat die persoon even tegengehouden werd, voor transport naar doorgangskamp Westerbork. Of men moest wel naar Westerbork, maar hoefde nog niet naar een vernietigingskamp in het Oosten.

Lees meer »