Oproeping voor Duitsland

Oproeping voor Duitsland

Het lijkt er op vooral dat de mensen die halverwege 1942 getransporteerd werden, een K op hun kaart hebben. De eerste oproepingen voor transport naar Westerbork werden verzonden door de Zentralstelle für Jüdische Auswandering. Op 5 juli 1942 kreeg Margot Frank, de zus van Anne, een oproep voor Duitsland. Haar kaart uit de cartotheek had een gestempelde K en ik neem aan dat de k voor kartotheek staat, de centrale kaartenverzameling van de Joodse Raad. Er is geen lijst bewaard gebleven van de deze opgeroepenen, wel van de  groep die in de nacht van 25 juli op transport gingen. 

In het boek “vermoedelijk op transport” staat een lijst van deze 2e groep afgedrukt. De mensen waren opgeroepen voor het transport van 24 op 25 juli, van het Centraal Station van Amsterdam naar Westerbork. Ik vroeg me af of er op de kaarten van deze personen een K gestempeld zou staan. Vijftig personen. Ik pakte hun kaarten erbij. Een kon ik er niet vinden. De k telde ik 37 keer, hierbij rekende ik de personen mee die zelf geen K op de kaart hadden, maar de familie waarmee ze reisden wel. Bij het bekijken van de kaarten vielen er  dingen op:

- Wanneer er geen K rechtsboven stond, dan stond er het nummer die de personen op de transport lijst gekregen hadden. Bij de kaart hierboven afgedrukt zowel de K als het nummer 5621. 

-De kaarten hadden rechtsboven 2 soms 1, datum gestempeld. Bij de datum die rechtsboven op de kaarten staat, staat meestal W’bork. Dit geeft dan de datum aan waarop mensen aankwamen in Westerbork. Bij deze groep lagen de data die getempeld stonden, voor de datum dat ze zich hadden moeten melden op het Centraal Station.

-  De mensen die toen naar Westerbork gegaan zijn, werden een dag later naar Auschwitz getransporteerd. Als ze niet eerder overleden, werden ze op 30 september vermoord.  Deze kaarten zijn allen getypt. 

-Er staat bij allen een cijfer, die verwijst naar VO 6/41 lijst. Op de kaart bij de afbeelding is dit nummer 647/6.

-Er zijn zes mensen met een rood potlood doorgehaald. Het lijkt erop dat er met het zelfde potlood afgevinkt is. Bij 2 staat er een O i.pv. een vinkje. 

Terug naar de K:  Mensen die niet naar het C.S. gegaan zijn en gedurende de oorlog niet opgepakt lijken te zijn, hebben  een K. Mensen die zich niet voor dit transport op het C.S gemeld hadden, hadden wisselend een K. Mogelijk is er bij "hulp voor vertrekkende" van de JR een nieuwe kaart gemaakt.

Salomon Tukkie (1920) en Louis Tukkie  (1926) staan op de lijst. 

 

Verder staat er op de kaart nog  Sarphatistraat. In de zomer van 1942 kregen straten vernoemd naar Joden of naar leden van het Koningshuis  een andere naam. De Sarphatistraat werd de Muiderschans.