VO 6/41

 Op 13 januari 1941 werd Verordening 6/1941 gepubliceerd: “De aanmeldingsplicht van personen van geheel of gedeeltelijk joodse bloede”. De registratie werd geleid vanuit Den Haag door de Rijksinspectie voor de Bevolkingsregisters. Op gemeentelijk niveau werden joden geregistreerd door een ambtenaar van de burgerlijke stand, de ambtenaar voor de aanmelding. Voor deze verplichte registratie moet fl1,- betaald worden. En aan de hand van deze lijst werden ze opgeroepen om zich op het Centraal Station van Amsterdam te melden.

 

Foto van website Joods Cultureel Kwartier.

Anne Frank was niet alleen, Rian Verhoeven, uitgeverij Prometheus. vanaf blz. 186